Tag Archive | "Antal bryggerier"

gWR64

Antalet bryggerier, USA vs Sverige – det ökar!

Igår lade jag upp nedan bild över hur antalet bryggerier i USA har stigit och sjunkit sedan 1890 och ställde samtidigt frågan om hur det har sett ut i Sverige. Olle var då otroligt trevlig att sätta ihop en bild även över detta och det är intressant att se hur de båda kurvorna stämmer överens rätt bra med varandra. Nu ska man bara dra det mot bryggerier per capita och lite andra roliga stats så tror jag att vi kan få en rätt bra blick på hur utvecklingen ser ut. Olle kommenterar också om att det mellan 2006-2011 var en ökning om 43% i antal bryggerier och att den kurvan fortfarande stiger.

Det finns en rad intressanta diskusionsämnen om nedan siffror och jag tror att vi får grotta in oss ordentligt på dem; vad avser dem, vilka räknas med, hur mycket öl producerar av dem, vilka får inte vara med etc. Oavsett vilket så är vi glada att se att den dipp som vi diskuterade med Garrett Oliver inte har börjat och kanske inte ens kommer att ske?

Stort, stort tack till Olle för bilden och ja, vad ska vi säga? Det ser ljust ut för svenska bryggerier och fler och fler verkar våga ta steget att satsa på sin passion med att brygga öl. Vem vet, en dag kanske ni köper just MankerBeer’s öl?

Antal bryggerier i USA

Antal bryggerier i Sverige

Posted in MankerBeer TalkComments (4)